vedtægterfor Bornholms Husflid

Ved henvendelse til formanden kan en kopi af vedtægterne tilsendes.