For medlemmer af Bornholms Husflid er ideaftner, grupper, foredrag og værkstedsbesøg gratis. Det koster 100 kr. årligt at være medlem.

Bornholms Husflid